Website Banner

มีปัญหาเรื่องกล้อง
ซ่อมกล้องดิจิตอล 
ซ่อมกล้องด่วน  
จอแตก
จอมืด
กล้องขึ้น Err
กล้องเปิดไม่ติด
ล้าง CCD
เลนส์มีปัญหา
เลนส์ขึ้นรา
เลนส์ฝ้าขึ้น 
 
D80 ขึ้น ERR
Canon 18-55 เลนส์ไม่ auto focus
ซ่อมกล้อง Canon G7
ซ่อมกล้อง Canon G9
ซ่อมกล้อง Canon G10
ซ่อมกล้อง Canon G11
ซ่อมกล้อง Canon G12
ซ่อมกล้อง CANON IXUS
ซ่อมกล้อง CANON IXY
ซ่อมกล้อง CANON POWERSHOT
ซ่อมกล้อง CANON EOS

ซ่อมกล้องดิจิตอล ลำพูน
หัวเลนส์ค้าง ขึ้นเลนส์ Error ซ่อมด่วน
ถ่ายภาพแล้วมีเส้นขึ้น
ซ่อมแฟลช Nikon Canon
ถ่ายภาพ over
หัวเลนส์ค้าง
กล้องเก่าที่ซ่อมยาก
ขายอะไหล่กล้องดิจิตอล
ขายจอกล้องดิจิตอล
ชุดเลนส์
สายแพร Flexs
ปรึกษาช่างดำ
ซ่อมกล้องช่างดำ
ซ่อมกล้องดิจิตอลช่างดำ
ซ่อมกล้อง DSLR
ซ่อมกล้อง Compact
ซ่อมกล้อง Digital
ซ่อมกล้องถ่ายรูป
รับล้างกล้อง
รับล้างเลนส์
ซ่อม Nikon D90 เสีย
ซ่อมกล้องดิจิตอล ลําพูน
ซ่อมกล้องดิจิตอล เชียงใหม่

สายด่วนช่างดำ
087-693-8800
 
 

087-693-8811

02-2265310-1
02-2235585


 
ปรึกษาช่างผู้ชำนาญโดยตรง ประหยัดทั้งเวลา และเงิน

มีบริการรับส่งกล้องถึงที่ ในพื้นที่ให้บริการ
กรุณาสอบถามช่างดำโดยตรง 087-693-8800


เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์
9.00-19.00น.

พิเศษ

เลนส์ NIKON
18-55VR
18-105VR
18-135


เม้าท์เลนส์ (MOUNT LENS)
แตก หัก

เปลี่ยนจอ LCD
จอแตก


เปลี่ยนรอรับได้เลย
ราคา
พิเศษ

 
 มีปัญหาเรื่องกล้อง ต้องช่างดำ
 
รายการ เปลี่ยนจอ LCD 

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

Nikon
Nikon Coolpix AW100
Nikon Coolpix P7100
Nikon Coolpix 2000
Nikon Coolpix 2100
Nikon Coolpix 2200
Nikon Coolpix 2500
Nikon Coolpix 3100
Nikon Coolpix 3200
Nikon Coolpix 3500
Nikon Coolpix 3700
Nikon Coolpix 4100
Nikon Coolpix 4200
Nikon Coolpix 4300
Nikon Coolpix 4600
Nikon Coolpix 4800
Nikon Coolpix 4800
Nikon Coolpix 5000
Nikon Coolpix 5200
Nikon Coolpix 5400
Nikon Coolpix 5600
Nikon Coolpix 5700
Nikon Coolpix 5900
Nikon Coolpix 7600
Nikon Coolpix 775
Nikon Coolpix 7900
Nikon Coolpix 8400
Nikon Coolpix 8700
Nikon Coolpix 8800
Nikon Coolpix 885
Nikon Coolpix 995
Nikon Coolpix L1
Nikon Coolpix L10
Nikon Coolpix L100
Nikon Coolpix L11
Nikon Coolpix L110
Nikon Coolpix L12
Nikon Coolpix L120
Nikon Coolpix L16
Nikon Coolpix L18
Nikon Coolpix L19
Nikon Coolpix L2
Nikon Coolpix L20
Nikon Coolpix L21
Nikon Coolpix L22
Nikon Coolpix L24
Nikon Coolpix L3
Nikon Coolpix L4
Nikon Coolpix L5
Nikon Coolpix L6
Nikon Coolpix P1
Nikon Coolpix P100
Nikon Coolpix P2
Nikon Coolpix P3
Nikon Coolpix P300
Nikon Coolpix P4
Nikon Coolpix P500
Nikon Coolpix P5000
Nikon Coolpix P60
Nikon Coolpix P6000
Nikon Coolpix P7000
Nikon Coolpix P80
Nikon Coolpix P90
Nikon Coolpix S10
Nikon Coolpix S100
Nikon Coolpix S1000pj
Nikon Coolpix S1100pj
Nikon Coolpix S1200pj
Nikon Coolpix S200
Nikon Coolpix S210
Nikon Coolpix S220
Nikon Coolpix S230
Nikon Coolpix S3
Nikon Coolpix S3000
Nikon Coolpix S4
Nikon Coolpix S4000
Nikon Coolpix S4100
Nikon Coolpix S5
Nikon Coolpix S500
Nikon Coolpix S50c
Nikon Coolpix S5100
Nikon Coolpix S52
Nikon Coolpix S520
Nikon Coolpix S52c
Nikon Coolpix S550
Nikon Coolpix S560
Nikon Coolpix S570
Nikon Coolpix S6
Nikon Coolpix S60
Nikon Coolpix S600
Nikon Coolpix S610
Nikon Coolpix S6100
Nikon Coolpix S610c
Nikon Coolpix S620
Nikon Coolpix S6200
Nikon Coolpix S630
Nikon Coolpix S640
Nikon Coolpix S70
Nikon Coolpix S710
Nikon Coolpix S7c
Nikon Coolpix S80
Nikon Coolpix S8000
Nikon Coolpix S8100
Nikon Coolpix S8200
Nikon Coolpix S9
Nikon Coolpix S9100
Nikon Coolpix SQ
Nikon D90
Nikon D800e
Nikon D800
Nikon D80
Nikon D70s
Nikon D7000
Nikon D700
Nikon D70
Nikon D60
Nikon D5100
Nikon D5000
Nikon D50
Nikon D40x
Nikon D40
Nikon D4
Nikon D3X
Nikon D3s
Nikon D3200
Nikon D3100
Nikon D300s
Nikon D3000
Nikon D300
Nikon D3
Nikon D2Xs
Nikon D2X
Nikon D2Hs
Nikon D2H
Nikon D200
Nikon D1X
Nikon D1X
Nikon D1H
Nikon D100

Canon
Canon PowerShot A5
Canon PowerShot A5 Zoom
Canon PowerShot A50
Canon PowerShot A10
Canon PowerShot A20
Canon PowerShot A30
Canon PowerShot A40
Canon PowerShot A60
Canon PowerShot A70
Canon PowerShot A75
Canon PowerShot A80
Canon PowerShot A85
Canon PowerShot A95
Canon PowerShot A100
Canon PowerShot A200
Canon PowerShot A300
Canon PowerShot A310
Canon PowerShot A400
Canon PowerShot A410
Canon PowerShot A420
Canon PowerShot A430
Canon PowerShot A450
Canon PowerShot A460
Canon PowerShot A470
Canon PowerShot A480
Canon PowerShot A490 / A495
Canon PowerShot A510
Canon PowerShot A520
Canon PowerShot A530
Canon PowerShot A540
Canon PowerShot A550
Canon PowerShot A560
Canon PowerShot A570 IS
Canon PowerShot A580
Canon PowerShot A590 IS
Canon PowerShot A610
Canon PowerShot A620
Canon PowerShot A630
Canon PowerShot A640
Canon PowerShot A650 IS
Canon PowerShot A700
Canon PowerShot A710 IS
Canon PowerShot A720 IS
Canon PowerShot A800
Canon PowerShot A1000 IS
Canon PowerShot A1200
Canon PowerShot A2000 IS
Canon PowerShot A2200
Canon PowerShot A3200 IS
Canon PowerShot A3300 IS
Canon PowerShot G1
Canon PowerShot G2
Canon PowerShot G3
Canon PowerShot G5
Canon PowerShot G6
Canon PowerShot G7
Canon PowerShot G9
Canon PowerShot G10
Canon PowerShot G11
Canon PowerShot G12
Canon PowerShot G1 X
Canon PowerShot S1 IS
Canon PowerShot S2 IS
Canon PowerShot S3 IS
Canon PowerShot S5 IS
Canon PowerShot S10
Canon PowerShot S20
Canon PowerShot S30
Canon PowerShot S40
Canon PowerShot S45
Canon PowerShot S50
Canon PowerShot S60
Canon PowerShot S70
Canon PowerShot S80
Canon PowerShot S90
Canon PowerShot S95
Canon PowerShot S100
Canon PowerShot SX1 IS
Canon PowerShot SX10 IS
Canon PowerShot SX20 IS
Canon PowerShot SX30 IS
Canon PowerShot SX40 HS
Canon PowerShot SX100 IS
Canon PowerShot SX110 IS
Canon PowerShot SX120 IS
Canon PowerShot SX130 IS
Canon PowerShot SX150 IS
Canon PowerShot SX200 IS
Canon PowerShot SX210 IS
Canon PowerShot SX220 HS
Canon PowerShot SX230 HS
Canon EOS 300D/Digital Rebel/Kiss Digital
Canon EOS 350D/Digital Rebel XT/Kiss Digital N
Canon EOS 400D/Digital Rebel XTi/Kiss Digital X
Canon EOS 450D/Rebel XSi/Kiss X2
Canon EOS 500D/Rebel T1i/Kiss X3
Canon EOS 550D/Rebel T2i/Kiss X4
Canon EOS 600D/Rebel T3i/Kiss X5
Canon EOS 650D/Rebel T4i/Kiss X6i
Canon EOS 1000D/Rebel XS
Canon EOS 1100D/Rebel T3
Canon EOS D30
Canon EOS D60
Canon EOS 10D
Canon EOS 20D
Canon EOS 30D
Canon EOS 40D
Canon EOS 50D
Canon EOS 60D
Canon EOS 5D
Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS-1D
Canon EOS-1Ds
Canon EOS-1D Mark II
Canon EOS-1Ds Mark II
Canon EOS-1D Mark II N
Canon EOS-1D Mark III
Canon EOS-1Ds Mark III
Canon EOS-1D Mark IV
Canon EOS-1D X

Sony
Sony DSC-F707
Sony DSC-F717
Sony DSC-F828
Sony DSC-F88
Sony DSC-G1
Sony DSC-G3
Sony DSC-H1
Sony DSC-H2
Sony DSC-H3
Sony DSC-H5
Sony DSC-H7
Sony DSC-H9
Sony DSC-H10
Sony DSC-H50
Sony DSC-H20
Sony DSC-HX1
Sony DSC-H55
Sony DSC-HX5/DSC-HX5V
Sony DSC-H70
Sony DSC-HX7V
Sony DSC-HX9V
Sony DSC-HX10V
Sony DSC-HX20V
Sony DSC-HX30V
Sony DSC-HX100V
Sony DSC-HX200V
Sony DSC-L1
Sony DSC-M1
Sony DSC-M2
Sony DSC-N1
Sony DSC-N2
Sony DSC-P1
Sony DSC-P2
Sony DSC-P3
Sony DSC-P5
Sony DSC-P7
Sony DSC-P8
Sony DSC-P9
Sony DSC-P10
Sony DSC-P12
Sony DSC-P20
Sony DSC-P30
Sony DSC-P31
Sony DSC-P32
Sony DSC-P41
Sony DSC-P50
Sony DSC-P51
Sony DSC-P52
Sony DSC-P71
Sony DSC-P72
Sony DSC-P73
Sony DSC-P92
Sony DSC-P93
Sony DSC-P100
Sony DSC-P120
Sony DSC-P150
Sony DSC-P200
Sony DSC-R1
Sony DSC-RX100
Sony DSC-S30
Sony DSC-S40
Sony DSC-S45
Sony DSC-S50
Sony DSC-S60
Sony DSC-S70
Sony DSC-S75
Sony DSC-S80
Sony DSC-S85
Sony DSC-S90
Sony DSC-S500
Sony DSC-S600
Sony DSC-S650
Sony DSC-S700
Sony DSC-S730
Sony DSC-S750
Sony DSC-S780
Sony DSC-S800
Sony DSC-S930
Sony DSC-S950
Sony DSC-S980
Sony DSC-S2000
Sony DSC-S2100
Sony DSC-S3000
Sony DSC-T1
Sony DSC-T2
Sony DSC-T3
Sony DSC-T5
Sony DSC-T7
Sony DSC-T9
Sony DSC-T10
Sony DSC-T11
Sony DSC-T20
Sony DSC-T30
Sony DSC-T33
Sony DSC-T50
Sony DSC-T70
Sony DSC-T75
Sony DSC-T77
Sony DSC-T90
Sony DSC-T99
Sony DSC-T100
Sony DSC-T110
Sony DSC-T200
Sony DSC-T300
Sony DSC-T500
Sony DSC-T700
Sony DSC-T900
Sony DSC-TX1
Sony DSC-TX5
Sony DSC-TX7
Sony DSC-TX9
Sony DSC-TX10
Sony DSC-TX20
Sony DSC-TX55
Sony DSC-TX66
Sony DSC-TX100V
Sony DSC-TX200V
Sony DSC-U10
Sony DSC-U20
Sony DSC-U30
Sony DSC-U40
Sony DSC-U50
Sony DSC-U60
Sony DSC-V1
Sony DSC-V3
Sony DSC-W1
Sony DSC-W5
Sony DSC-W7
Sony DSC-W12
Sony DSC-W30
Sony DSC-W35
Sony DSC-W50
Sony DSC-W55
Sony DSC-W70
Sony DSC-W80
Sony DSC-W90
Sony DSC-W100
Sony DSC-W110
Sony DSC-W120
Sony DSC-W130
Sony DSC-W150
Sony DSC-W170
Sony DSC-W180
Sony DSC-W200
Sony DSC-W210
Sony DSC-W215
Sony DSC-W220
Sony DSC-W230
Sony DSC-W270
Sony DSC-W290
Sony DSC-W300
Sony DSC-W310
Sony DSC-W320
Sony DSC-W330
Sony DSC-W350
Sony DSC-W360
Sony DSC-W370
Sony DSC-W380
Sony DSC-W390
Sony DSC-W510
Sony DSC-W520
Sony DSC-W530
Sony DSC-W550
Sony DSC-W560
Sony DSC-W570
Sony DSC-W580
Sony DSC-W610
Sony DSC-W620
Sony DSC-W630
Sony DSC-W670
Sony DSC-W690
Sony DSC-WX1
Sony DSC-WX5
Sony DSC-WX7
Sony DSC-WX9
Sony DSC-WX10
Sony DSC-WX50
Sony DSC-WX70
Sony DSC-WX100
Sony DSC-WX150


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ราคา ระยะเวลาการซ่อม
ได้ที่ 087-693-8800  ช่างดำ

สินค้ารับประกันหลังการซ่อม 6 เดือน

ลูกค้าต่างจังหวัด สามารถส่งมาซ่อมทางไปรษณีย์ได้

ขอบคุณครับ


 
 
*** สนใจดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ***
 
http://www.dumcameraservice.com/

 
Current Pageid = 61