Website Banner

มีปัญหาเรื่องกล้อง
ซ่อมกล้องดิจิตอล 
ซ่อมกล้องด่วน  
จอแตก
จอมืด
กล้องขึ้น Err
กล้องเปิดไม่ติด
ล้าง CCD
เลนส์มีปัญหา
เลนส์ขึ้นรา
เลนส์ฝ้าขึ้น 
 
D80 ขึ้น ERR
Canon 18-55 เลนส์ไม่ auto focus
ซ่อมกล้อง Canon G7
ซ่อมกล้อง Canon G9
ซ่อมกล้อง Canon G10
ซ่อมกล้อง Canon G11
ซ่อมกล้อง Canon G12
ซ่อมกล้อง CANON IXUS
ซ่อมกล้อง CANON IXY
ซ่อมกล้อง CANON POWERSHOT
ซ่อมกล้อง CANON EOS

ซ่อมกล้องดิจิตอล ลำพูน
หัวเลนส์ค้าง ขึ้นเลนส์ Error ซ่อมด่วน
ถ่ายภาพแล้วมีเส้นขึ้น
ซ่อมแฟลช Nikon Canon
ถ่ายภาพ over
หัวเลนส์ค้าง
กล้องเก่าที่ซ่อมยาก
ขายอะไหล่กล้องดิจิตอล
ขายจอกล้องดิจิตอล
ชุดเลนส์
สายแพร Flexs
ปรึกษาช่างดำ
ซ่อมกล้องช่างดำ
ซ่อมกล้องดิจิตอลช่างดำ
ซ่อมกล้อง DSLR
ซ่อมกล้อง Compact
ซ่อมกล้อง Digital
ซ่อมกล้องถ่ายรูป
รับล้างกล้อง
รับล้างเลนส์
ซ่อม Nikon D90 เสีย
ซ่อมกล้องดิจิตอล ลําพูน
ซ่อมกล้องดิจิตอล เชียงใหม่
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง
ซ่อมกล้อง Casio ZR50

ซ่อมกล้อง Casio ZR1100
ซ่อมกล้อง Casio ZR1200
ซ่อมกล้อง Casio ZR1500
ซ่อมกล้อง Casio TR15
ซ่อมกล้อง Casio TR35
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1400บาท รอรับได้เลย30นาที
ซ่อมกล้อง Casio Exilim
ซ่อมกล้อง Casio และอุปกรณ์
ซ่อมกล้อง Casio
ซ่อมกล้อง Casio ที่ไหน
ซ่อมกล้อง Casio ดิจิตอล
ศูนย์ซ่อมกล้อง Casio และอุปกรณ์
ศูนย์ซ่อมกล้อง Casio Exilim
ศูนย์ซ่อมกล้อง Casio


สายด่วนช่างดำ
087-693-8800
 
 

087-693-8811

02-2265310-1
02-2235585


 
 
ปรึกษาช่างผู้ชำนาญโดยตรง ประหยัดทั้งเวลา และเงิน

มีบริการรับส่งกล้องถึงที่ ในพื้นที่ให้บริการ
กรุณาสอบถามช่างดำโดยตรง 087-693-8800


เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์
9.00-19.00น.

พิเศษ

เลนส์ NIKON
18-55VR
18-105VR
18-135


เม้าท์เลนส์ (MOUNT LENS)
แตก หัก

เปลี่ยนจอ LCD
จอแตก


เปลี่ยนรอรับได้เลย
ราคา
พิเศษ

 
 มีปัญหาเรื่องกล้อง ต้องช่างดำ


   
CASIO CAMERA REPAIR CENTER

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1400บาท รอรับได้เลย30นาที

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1100

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1200

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1500

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio TR15

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio TR35

 ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1100

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1200

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1500

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio TR15

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio TR35


ซ่อมกล้อง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1000บาท รอรับได้เลย30นาที

ซ่อมกล้อง Casio ZR1100

ซ่อมกล้อง Casio ZR1200

ซ่อมกล้อง Casio ZR1500

ซ่อมกล้อง Casio TR15

ซ่อมกล้อง Casio TR35


ซ่อมกล้อง Casio Exilim
ซ่อมกล้อง Casio และอุปกรณ์
ซ่อมกล้อง Casio
ซ่อมกล้อง Casio ที่ไหน
ซ่อมกล้อง Casio ดิจิตอล
ศูนย์ซ่อมกล้อง Casio และอุปกรณ์
ศูนย์ซ่อมกล้อง Casio Exilim
ศูนย์ซ่อมกล้อง Casio

ศูนย์ซ่อมกล้องดิจิตอล
CASIO
บริการซ่อมกล้อง CASIO
บริการซ่อมกล้องดิจิตอล CASIO
เปลี่ยนจอ LCD CASIO
บริการรับซ่อมกล้อง COMPACT CASIO
 

   
*** สนใจดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ***
 
 
 

  ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1400บาท รอรับได้เลย30นาที    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1000บาท รอรับได้เลย30นาที 

ซ่อมกล้อง Casio ZR50 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1000บาท รอรับได้เลย30นาที

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50
ซ่อมกล้อง Casio ZR50
ซ่อมกล้อง ZR50

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800
 
 
  ซ่อมกล้อง Casio ZR60    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR60 อาการจอมืด สายแพจอเสีย 

ซ่อมกล้อง Casio ZR60 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR60
ซ่อมกล้อง Casio ZR60
ซ่อมกล้อง ZR60

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย ,เปลี่ยนสายแพจอ 

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800
 
 
  ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1100    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1100 อาการจอมืด สายแพจอเสีย 

ซ่อมกล้อง Casio ZR1100 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1100
ซ่อมกล้อง Casio ZR1100
ซ่อมกล้อง ZR1100


อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800
 
  ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1200    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1200 อาการจอมืด สายแพจอเสีย 

ซ่อมกล้อง Casio ZR1200 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1200
ซ่อมกล้อง Casio ZR1200
ซ่อมกล้อง ZR1200

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800 
 
 
  ซ่อมกล้อง Casio ZR2000    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR2000 อาการจอมืด สายแพจอเสีย 

ซ่อมกล้อง Casio ZR2000 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR2000
ซ่อมกล้อง Casio ZR2000
ซ่อมกล้อง ZR2000

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800
 
 
  ซ่อมกล้อง Casio ZR3500    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR3500 อาการจอมืด สายแพจอเสีย 

ซ่อมกล้อง Casio ZR3500 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR3500
ซ่อมกล้อง Casio ZR3500
ซ่อมกล้อง ZR3500

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800
 
 
Current Pageid = 14